Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2010

borderline
Reposted fromrani rani
borderline
czasem tak mnie to wszystko męczy
że nawet nie mam siły źle się czuć
— Charles Bukowski

July 17 2010

borderline
pretty cool society
Reposted fromrozmyty rozmyty viarani rani
borderline
8445 0506
Reposted fromhalucine halucine viarani rani
borderline
(...) i czułem, jakby łzy mi ściekały po wewnętrznych po wewnętrznych ściankach gardła i piersi jak wilgoć po ścianach jaskini. O, niewidoczny, podskórny płacz. Oto patrzysz na kogoś, oczy ma suche, twarz nieruchomą, a on płacze. Szloch nim wstrząsa, choć nie drga mu brew.
— "Cała jaskrawość" E. Stachura
Reposted fromkot-z-cheshire kot-z-cheshire viarani rani
borderline
borderline
borderline

A Hyena's Life

Reposted fromsawb sawb viarani rani
borderline
4583 6387 500
Reposted fromMisha Misha viarani rani
borderline
Reposted fromrani rani
borderline
Reposted fromsm0k1nggnu sm0k1nggnu viarani rani
borderline
Reposted fromszopkowa szopkowa viarani rani
borderline
Reposted fromtfu tfu viarani rani
borderline
5738 7a00 500

Please, open the door.
Please.
Please.

The Professional (Luc Besson, 1994)

Reposted frompeter-noster peter-noster viarani rani
borderline
- Ilu surrealistów trzeba, by zmienić żarówkę ?
- Czterech: jeden trzyma żyrafę, drugi parska kalarepę, a szóste nie kradnij.
— elpanda.blip.pl
Reposted fromsawb sawb viarani rani
borderline
"W każdym normalnym człowieku tkwi szaleniec i próbuje się wydostać na zewnątrz.(...) Nikt szybciej nie wpada w obłęd niż osoba całkowicie normalna."
— Terry Pratchett
Reposted fromzabka zabka viarani rani
borderline
Marilyn Monroe and Clark Gable at the production party for The Misfits, Oct 17, 1960
Reposted fromrani rani
borderline
Cillian Murphy
Reposted fromrani rani
borderline
She wanted to die. And she wanted to live in Paris.
— gustave flaubert, madame bovary
Reposted fromfuneral funeral viarani rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl